Second Logo

Evangélikus esküvő


Az egyházi esküvőn két ember szerelme kerül előtérbe. Hitükn szerint a szerelem a teremtő Isten ajándéka a férfi és nő számára. Ezért az egyházi esküvőt a hálaadás és az öröm jellemzi. Akik házasságot kötnek, esküvel erősítik meg, hogy a házasság szeretet-közösségében hűségesen kitartanak egymás mellett egész életük során. Ehhez kérik Isten áldását, vagyis azt, hogy aki megáldotta a férfi és a nő házasságát általában, áldja meg az övékét is.
 
A házasfelek a tanúkkal bevonulnak, és az oltár elé állnak. Az esketési szertartás első részének mottója: “Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának! Járuljunk eléje hálaadással, és örvendezzünk neki dicséretekkel!” (Zsolt 95) 

Ebben a részben hangzik el a bevezető zsoltár, a közös imádság, hálát adva Istennek azért, hogy szeretetben egymáshoz vezette őket, és kérve őt azért, hogy hűségük igaz legyen, szeretetük pedig önfeláldozó. Ezt követi a lelkész prédikációja, amely több a puszta szónál és az emberi tanácsoknál, benne az élő Isten üzenete szólal meg a jegyespár felé. A lelkész személyre szólóan választja meg a prédikáció alapigéjét. Ez az ige akár egy egész életen át kísérheti és vezetheti a házaspárt.

A második részben a lelkész azokat a bibliai igéket olvassa fel, amelyek a házasság isteni rendjéről beszélnek. Ezt követően az esketési kérdéseket teszi fel a lelkész, először mindig a férfinak, majd a nőnek. A kérdésekre adott válaszukkal egymás számára és Isten színe előtt kijelentik a házasulandók, hogy egymást szeretik és Isten rendje szerint kívánnak egymással házasságban élni. A kérdéseket a gyűrűzés követi, amikor lelkész a nő és a férfi jobb kezének gyűrűsujjára húzza gyűrűket és ezeket a szavakat mondja: “Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást.”

Az eskütételhez és a házasság megáldásához a házasfelek az oltárhoz térdelnek, és jobb kezüket nyújtják egymásnak. A gyülekezet felállva hallgatja az esküt. Majd a lelkész megállja a házasságot úgy hogy eloszor a pár összekulcsolt kezére, majd a fejükre teszi a kezét és áldó szöveget mond.

Az utolsó rész az imádságé és az áldásé. A befejező imádságban a hálaadás szavai szólalnak meg az eddigiekért és Isten áldásának kérése hangzik el a házaspár előtt álló útra. Majd ezt követően a házaspár először mondhatja el közösen az Úrtól tanult imádságot. A szertartást a lelkész áldással fejezi be.

 

ELVÁLTAK ESKETÉSE

Új kezdet lehetősége

illusztráció

Evangélikus felfogás szerint az elváltak esketése bizonyos feltételekkel lehetséges. Válásnál nincsen vétlen fél Isten színe előtt. Ám Isten nem veti meg a töredelmes és megtört szívet “Én pedig Istenhez kiáltok, és az ÚR megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.” (Zsolt 51,17-18). Mégis az új kezdet lehetőségéhez hozzátartozik a saját vétkesség felismerése és elismerése. A Krisztus kegyelmében és erejében bizakodó előretekintés szerint Isten segítségével harcolni lehet saját bűneink ellen is.
További szolgáltatásaink